Schitul Pahomie Muntele Buila

Ceramica de Horezu

Maldaresti

Trovantii de la Costesti

Parcul national Buila Vanturita

Cheile Oltetului

Comuna Slatioara

Comuna Vaideeni

 

Acasa

Unitatea administrativ-teritorială orașul Horezu, în calitate de beneficiar, implementează Proiectul “Dotarea Centrului de Informare şi Promovare Turistică Horezu”, cod SMIS 39294, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea – Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora

Comunicat de presa  iunie 2015 - Stadiul de implementare al proiectului

Comunicat de presa octombrie 2015Stadiul de implementare al proiectului

Comunicat de presa noiembrie 2015Finalizare proiect

Localizare pe harta

Asociatia „DEPRESIUNEA HOREZU” este o asociatie intercomunitara constituita in 2005, in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006 si cuprinde cinci localităţi: orasul Horezu si comunele Costeşti, Măldăreşti, Vaideeni şi Slătioara din arealul geografic Depresiunea Horezu, localitati intre care  au existat dintotdeauna relaţii tradiţionale din punct de vedere administrativ, economic, social si cultural. Zona vizată se află în arealul geografic al Depresiunii Horezu, in  Regiunea 4 de dezvoltare Sud-Vest Oltenia. Se poate spune ca ea are la baza existenţa unui microsistem urban-rural care grupează un ansamblu de aşezări rurale în jurul unei aşezări mic-urbane, aşezări cu puternice legături istorice, economice şi socio-culturale, interconectate de o reţea de drumuri judeţene şi locale, microsistem a cărui funcţionare poate fi optimizată pentru o mai eficientă valorificare a resurselor naturale şi a valorilor de patrimoniu construit existente.

Asociatia are drept scop realizarea in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional si furnizarea in comun a unor servicii publice.
Asociatia „DEPRESIUNEA HOREZU”  s-a nascut prin constientizarea neajunsurilor care afecteaza capacitatea administrativa a comunelor si oraselor mici, aceleasi neajunsuri intalnite la nivel national, dintre care pot fi enumerate: veniturile proprii scazute, resurse manageriale si tehnice insuficiente si precare, imposibilitatea de a realiza economii de scara in furnizarea serviciilor publice, calitatea nesatisfacatoare a serviciilor oferite comunitatii, lipsa unei traditii a dezvoltarii planificate, imposibilitatea implementarii unor proiecte integrate de anvergura datorita fragmentarii administrative excesive. Mai mult, resursele de care dispune microregiunea reprezinta un patrimoniu comun al localitatilor componente si sunt dificil de pus in valoare fara o actiune conjugata a acestora.


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Lasă un răspuns