Schitul Pahomie Muntele Buila

Ceramica de Horezu

Maldaresti

Trovantii de la Costesti

Parcul national Buila Vanturita

Cheile Oltetului

Comuna Slatioara

Comuna Vaideeni

 

Obiective/Scop

Obiectivul general al Asociaţiei „Depresiunea Horezu” este obţinerea de finanţări interne şi externe.

Crearea Asociaţiei  „Depresiunea Horezu” a fost finalitatea următoarelor constatări:

-între cele 5 localităţi, Horezu, Costeşti, Măldăreşti, Vaideeni şi Slătioara, din arealul geografic Depresiunea Horezu, au existat întotdeauna relaţii tradiţionale din punct de vedere administrativ;

-poziţia geografică, localităţile fiind legate prin vecinătăţi;

-interese comune în ceea ce priveşte dezvoltarea turismului cultural, rural şi ecologic;

-colaborarea/constituirea unor alianţe strategice între localităţile noastre ca o necesitate pentru atragerea unor investiţii şi investitori, accesarea fondurilor de preaderare şi a celor structurale în perioada 2007 – 2013;

-cadrul natural, numeroasele obiective turistice naturale şi antropice, tradiţii şi evenimente, insuficient puse în valoare;

-creşterea atractivităţii zonei prin reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, edilitar-gospodăreşti, de sănătate şi educativ-culturală în mod unitar, prin cooperare rural-urban şi gestionarea integrată şi eficientă a resurselor naturale, economice şi sociale;

-susţinerea financiară şi participarea în comun la acţiuni culturale, sociale, educative, turistice, de conservare şi prezentare a tradiţiilor microregiunii,  pot conduce la o eficientizare a acestora şi la dezvoltarea lor.

Lasă un răspuns